Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert z przetargu nr 65911 na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w Kokoszkowach”

GKI.7011.31.2017 Starogard Gdański dnia 24.04.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 24.04.2017r o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 65911 z...

Zmiana SIWZ do postępowania „Dostawa komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych”

Starogard Gdański, dnia 24.04.2017 r. Dotyczy: Zmiana SIWZ w postępowaniu „Dostawa komputerów z oprogramowaniem i podzespołów komputerowych”. dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn. Dostawa komputerów z oprogramowaniem...

Odpowiedzia na pytania dotyczące pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach”:

Starogard Gd. 21. 04.2017r Gmina Starogard Gdański informuje o wpłynięciu następujących pytań dotyczące zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach”: Czy podana we wstępnych założeniach do projektowania ilość przyłączy, tj. ok....

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce

Starogard Gdański: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Klonówce. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na USŁUGĘ Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach .

Ogłoszenie nr 70032 - 2017 z dnia 2017-04-20 r. Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 67086-2017 Data: 14/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański,...

Ogłoszenie przetargu na „Dostawę zestawów multimedialnych i sprzętu elektronicznego”

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.starogardgd.ug.pl/ Ogłoszenie nr 68984 - 2017 z dnia 2017-04-19 r. Starogard Gdański: Dostawa zestawów multimedialnych i sprzętu elektronicznego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr ADM.271.1.2017.AK na wykonanie zadania pn. „ Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - Wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12”

Gmina Starogard Gdański zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr ADM.271.1.2017.AK , na wykonanie zadania pn. „ Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - Wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12”. Postępowanie...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 55890 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rokocinie

Starogard Gdański 18.04.2017r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 55890 - 2017 z 2017-03-31 r. Na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rokocinie”. I. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Tel....

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach gm. Starogard Gd. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Informacja z otwarcia ofert na „Przystosowanie samochodu do celów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Siwiałka - Wykonanie nadwozia pożarniczego typ ciężki na dostarczonym podwoziu samochodu marki Volvo FM12” Nr sprawy: ADM.271.1.2017.AK ; Ogłoszenie nr 58197 - 2017 z dnia 2017-04-04r

Starogard Gdański dnia 13.04.2017r Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 13.04.2017 r. o godz. 10:15 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 58197-2017 z dnia 2017-04-04r...

Zatrzymaj banner przewijany