Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. " Rozbudowa sieci wodociagowej w Janinie"

GKI.7013.6.29.2017/WO Starogard Gdański, 2017-11-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.6.29.2017 na wykonanie zadania pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Janinie ” Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM

Starogard Gdański, dnia 2017-11-10 r. INFORMACJA DOT. ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE CMENTARZA WOJENNEGO W LESIE SZPĘGAWSKIM W dniu 2017-11-10 Komisja Konkursowa dokonała podsumowania punktacji przyznanej konkretnym pracom, podliczenia głosów publiczności...

Informacja z otwarcia ofert w post. ptrzeterg. 591763 z 26-09.2017r. dot. zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowośći Dąbrówka Rokocin, Koteże"

GKI.7013.29.19.2017 Starogard Gdański dnia 24.10.2017r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 24.10.2017 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

ogłoszenie II o zmianie treśći SIWZ w post. o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ w post. o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże” GKI.7013.29.18.2017.MF Starogard Gd. 19.10.2017r. Uczestnicy postepowania przetargowego Dotyczy;...

Ogłoszenie IV o zmianie ogłoszenia na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kianalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteżach".

Starogard Gdański: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 591763-N-2017 Data: 25/09/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego 9, 83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel....

Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego przy ul. Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim (II etap)"

GKI.7013.24.26.2017/WO Starogard Gdański, 2017-10-17 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr GKI.7013.24.26.2017 na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą funkcji mieszkaniowej na cele administracyjne (siedzibę urzędu) wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego...

Zatrzymaj banner przewijany